Neden Yönetim Danışmanlığı?

Alanında deneyimli uzman kadromuzla yönetim danışmanlığı alanında tamamen size özel butik projelerle hizmet sunmaktayız.

Uzmanlaştığımız yönetim-organizasyon, satış-pazarlama ve kurumsallaşma alanlarında Yönetim Danışmanlığı ile birlikte yerli-yabancı firmalara Dış Ticaret Danışmanlığı hizmetleri de sunmaktayız. Küresel rekabete hazırlanmaları kadar pazarda güçlü olmalarını sağlayacak düzenlemeler konusunda Türk firmalarına organizasyon desteği sunmaktadır.

1. Şirketlerin stratejik yol haritalarının belirlenmesi
2. Şirketlerde kurumsallaşma amaçlı dönüşüm projelerinin hazırlanması ve uygulanması
3. Yönetim ekibine eğitim ve koçluk desteği verilmesi
4. Aile şirketlerinde kurumsallaşma, aile anayasası oluşturma ve ailelerde sonraki nesil planlamalarına danışmanlık verilmesi
5. Şirketlerde mali yapılanma danışmanlığı (işletme sermayesi yönetimi, mali raporlama, mali kontrol, refinansman

Profesyonel Yönetim Danışmanlığı, temel olarak şirketlerin kendi iç dinamiklerinden başlayıp dış dinamiklerin de etkisiyle şirketin maruz kaldığı tüm aşamaların değerlendirilmesi bakımından hayati öneme sahiptir. Aslında şirketler bu yönden bir birey olarak da görülebilir: Nasıl ki bir birey doğumuyla başlayıp bir kariyer ve gelecek hedefine ulaşmaya çalışıyorsa şirketler de aynı şekilde aynı süreçlerden geçer.

Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim Danışmanlığı Süreci Nasıldır?


Şirketlerin var olma amacını tekrardan değerlendirip bunu yazılı hale getirmesi, yani misyonu belirlemesiyle başlayan bir süreçtir. Şirketler, niçin kurulduklarını, hangi amaca hizmet ettiklerini değerlendirip bu amaca uygun bir şirket kültürü ve faaliyet yapısı içerisinde hareket etmelidir.

Şirketlerin var olma amacından sonra şirketlerin hedefleri belirlenmelidir. Bu hedefler sürdürülebilirlik esasına göre sadece finansal değil, operasyonel ve destek süreçlerini de kapsamalıdır. Stratejik plan ise işte bu hedeflere nasıl ulaşılacağını, hangi faaliyetlerin hangi sonuçları getireceğinin beklendiğini ortaya koyacak uzun vadeli planlardır.

3 yıllık ve 5 yıllık olarak yapılabileceği gibi yıllık detaylı planlar da yapılabilir. Önemli olan bu planda belirlenen kritik performans göstergeleri, bunlara ilişkin faaliyetlerin yapılıp yapılmadığı ve sürekli gözden geçirip bu sürecin dinamik bir şekilde yönetilmesidir.

Şirketin kurumsallaşmasına karar verildiğinde aşağıdaki Kurumsal Yönetim Danışmanlık yaklaşımını izlenir:
1. Mevcut Durum Analizi
2. Kurumsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi
3. Yapılacak Yönetim Danışmanlığı Faaliyetlerinin Önceliklendirilmesi
4. Stratejik Yönetim Yönetim Danışmanlığı ve Planının Oluşturulması
5. Kurumsal Dönüşüm ve Yapılandırma Danışmanlık Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yönetim Danışmanlığı

Referanslarımız